راز عشق - ادبی . دوستانه عاشقانه
راز عشق  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 22 اسفند‌ماه سال 1387

هرکسی را اسرار عشق آموختند   مهر کردندو دهانش دوختند.


  • یاداشت