ادبی . دوستانه عاشقانه
  چاپ
تاریخ : یکشنبه 17 خرداد‌ماه سال 1388

سخت است می نوش کسی دیگر بودشمع شب خاموش کسی دیگر بود
با یاد کسی که دوستش می داری یک عمر در آغوش کسی دیگر بود

  • یاداشت