فسانه - ادبی . دوستانه عاشقانه
فسانه  چاپ
تاریخ : شنبه 30 خرداد‌ماه سال 1388

جنگ هفتاد و ملت همه را عذر نهند


چون ندیدند حقیقت


ره افسانه زدند.


شایدم:

جون حقیقت ندیدند ره افسانه زدند.

  • یاداشت