لیلی- از فرهاد - ادبی . دوستانه عاشقانه
لیلی- از فرهاد  چاپ
تاریخ : دوشنبه 1 تیر‌ماه سال 1388

همه بغضشون گرفته چرا بارون نمیاد!؟لیلی مرد از غم دوری چرا مجنون نمیاد!؟روی ماهش کجا پنهون شده رفته کجا!؟چرا از اونور ابرا دیگه بیرون نمیاد!؟نیتت رو واسه فال قهوه کردم ولی حیفعکس اون چشمای قشنگ توی فنجون نمیادمن و کشتی تو با این خنجر دوریت عجبهچرا از این دله دیونه یه کم خون نمیاد!؟مگه تو بیخبری موم رو پریشون میکنمدل تو واسه مویه پریشون نمیاددل تو ازبس سفید و لطیفه مثل برفاز خجالت تو برفی تو زمستون نمیادتو دلم فقط یه بار مهمونی بود تو اومدیدرا رو بستم از اون وقت دیگه مهمون نمیادصدایه بارون قشنگه به شیشه که میخورهاما با غم نجیب روی ناودون نمیاددو سه بار واسط نوشتم مثه آیینه میمونیتو یه بار جواب ندادی چرا شمعدون نمیادعمریه اسیرتم اسیر اون چشمای نازیه ملاقاتی واسم یه بار تو زندون نمیادنمیگه کسی واسه مرمتش فکری کنیمهیچکسی سراغ این کلبه ویرون نمیادزندگی بازیه شطرنج و من منتظرمطرف مقابلم ولی به میدون نمیادگاهی وقتها اینقدر آب و هوام ابری میشهکه قد اشکای من از رود کارون نمیادگاهی وقتا با خودم میگم شاید میخواد ذوق بکنماما معلومه نخواد بیاد که پنهون نمیاداونکه برای دیدنش ستاره میچینی اهل نازه


پس با یه خواهش آسون نمیادتو نامه آخری کلی دلیل آورده بود مثلا چون تشنه اند ی اسایه تو گلدون نمیادلااقل کاش راستشو برای من نوشته بودکاش واسم نوشته بود به خاطر اون نمیاد

  • یاداشت