دریای شور انگیز چشمانت چه زیباست آنجا که باید دل به دریا زد هم - ادبی . دوستانه عاشقانه
دریای شور انگیز چشمانت چه زیباست آنجا که باید دل به دریا زد هم  چاپ
تاریخ : جمعه 2 مرداد‌ماه سال 1388

دریای شور انگیز چشمانت چه زیباست


آنجا که باید دل به دریا زد همین جاست


در من طلوع آبی آن چشم روشن


یاد آور صبح خیال انگیز دریاست


گل کرده باغی از ستاره در نگاهت


آن یک چراغانی که در چشم تو برپاست


بیهوده می کوشی که راز عاشقی را


از من بپوشانی که در چشم تو پیداست


ما هر دوان خاموش خاموشیم اما


چشمان ما را در خموشی گفتگوهاست


دیروزمان را با غروری پوچ گشتیم


امروز هم زانسان ولی آینده ماراست


دور از نوازشهای دست مهربانت


دستان من در انزوای خویش تنهاست


بگذار دستت را در دستم گذارم


بی هیچ پروایی که دست عشق با ماست
  • یاداشت