همین حوالی - ادبی . دوستانه عاشقانه
همین حوالی  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 18 شهریور‌ماه سال 1388

ُ

مرد توی رودخانه افتاد. در حال غرق شدن، فریاد می زد و کمک می خواست.
چند جوان موبایل به دست با شنیدن صدای مرد، کنار رودخانه امدند .

چندروز بعد بلوتوث «غرق شدن واقعی یک ادم» سوژه ی خنده و تفریح شب نشینی ها شد.


این داستان تو ایران فوروم خوندم گذاشتم شماهم بخونین


   اینم یه کانت بود که خیلی قشتگه 


هنوز تافته جدابافته ای نیستم
چند روزی هست
بی شباهت با هر انسانی
گریه می کنم
و دلم را
پرواز می آموزم
تو اگر دست یاری گری داری
ارتفاع را به من نشان بده
  • یاداشت