از یک دوست - ادبی . دوستانه عاشقانه
X
تبلیغات
زولا
از یک دوست  چاپ
تاریخ : دوشنبه 23 شهریور‌ماه سال 1388

((گل یخ را اگر از دامن زمستان برچینند


بهار را بیشتر دلتنگ می شوی


و لهجه ی باد خزان را بهتر میفهمی.


خیال مکن


ما زندگی پرستان


زیستن در حوااالی ِ بهار را


انکار سرما میدانیم


نه !


اگر به جارچیان ِ مرگ باج نمیدهیم


از این روست که :


اوراق را شسته ایم


و صبوری را


خواهرِ توأمان ِ مهربانی میدانیم


تو نیز :


" هم درس مائی اگر


اوراق را بشویی"


کاین راز ِ ماندگاریِ ماست .))

(صمصام کشفی)

  • یاداشت