شرم و حیا - ادبی . دوستانه عاشقانه
شرم و حیا  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 2 مهر‌ماه سال 1388

نعمت روی زمین قسمت پر رویان است


خون دل میخورد آنکس که حیائی دارد

  • یاداشت