امروز با حافظ- زبان فرسی - ادبی . دوستانه عاشقانه
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
امروز با حافظ- زبان فرسی  چاپ
تاریخ : دوشنبه 6 مهر‌ماه سال 1388

چـو عندلیب فصاحت فروشد ای حافظ


                                    تو قیمتش به سخن گفتن دری بشکن


فارسی شکر است و نقل و نبات


طوطیان را بود چو آب حیات


شهد و شکر اگر تو می خواهی


شعرحافظ بخوان برس به نبات


بگذر از گلستان ســعـدی هم


عاشقانراست بوستان میقات


هم زشهنامه نظم فردوسی


که زبانت ازو گرفـته حـیـات


داستان حماسه رســــتــم


نوشدار و درد تلــــخ ممــات


شاعـران و ســخنوران بزرگ


نظـمشـان بوده گنج تعـلیـمـات


هرزبانی که جان گرفتی از آن


در نـبرد حـیـات هـســت ادات


گر کــسی از زبان ملی خود


پــاسـداری نـمی کـنـد هیــهـات


غـم حـافـظ به دسـت رافض شد


که فـلک کـرده هـر دو را شه مات

  • یاداشت