از حافظ - ادبی . دوستانه عاشقانه
از حافظ  چاپ
تاریخ : دوشنبه 9 آذر‌ماه سال 1388

حال دل باتو گفتنم هوس است


خبر دل شنفتنم هوس است


طمع خام بین که قصه فاش


از رقیبان شنفتنم هوس است


جز نقش تو در نظر نیامد مارا


جز کوی تو رهگذر نیامد مارا


خواب ارچه خوش آمده همه در عهدت


حقا که به چشم در نیامد مارا  • یاداشت