هست و نیست - ادبی . دوستانه عاشقانه
هست و نیست  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 16 دی‌ماه سال 1388

چون نیست زهرچه هست جز باد به دست


چون هست به هرچه هست نقصان و شکست


انگار که هرچه هست در عالم نیست


انگار که هرچه نیست در عالم هست


  • یاداشت