جقدر نا چیزیم - ادبی . دوستانه عاشقانه
جقدر نا چیزیم  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 24 تیر‌ماه سال 1389

Please go slow and see the imagination of painter.

به ابتکار نقاش توجه کنید

www.FunAndFunOnly.net


www.FunAndFunOnly.net


www.FunAndFunOnly.net

www.FunAndFunOnly.net

www.FunAndFunOnly.net

www.FunAndFunOnly.net

www.FunAndFunOnly.net

www.FunAndFunOnly.net

www.FunAndFunOnly.net

www.FunAndFunOnly.net

www.FunAndFunOnly.net

www.FunAndFunOnly.net

www.FunAndFunOnly.net

www.FunAndFunOnly.net

www.FunAndFunOnly.net

www.FunAndFunOnly.net

www.FunAndFunOnly.net

www.FunAndFunOnly.net

www.FunAndFunOnly.net

www.FunAndFunOnly.net

www.FunAndFunOnly.net

www.FunAndFunOnly.net

www.FunAndFunOnly.net

www.FunAndFunOnly.net

www.FunAndFunOnly.net

www.FunAndFunOnly.net

www.FunAndFunOnly.net

www.FunAndFunOnly.net

www.FunAndFunOnly.net

www.FunAndFunOnly.net

بشر مخلوق بسیار کوچکی است. نه!؟

پس نگران مسائل نباشید و هر لحظه را غنیمت بشمرید و به علایق خود برسید

دید و ذهنتان را باز کنید و نگران مسائلی که آزارتان می دهند نباشید

عشقتان را غنیمت شمرده و سلامت و آرام زندگی کنید

همیشه با استقبال از یک روز جدید خوشحال باشید.... از آفتاب لذت ببرید

همیشه نیمه پر لیوان را ببینید

HUMAN BEINGS ARE SUCH SMALL CREATURES, AREN'T THEY?

SO DON'T BE TOO WORRIED ABOUT EVERYTHING,

TREASURE EVERY MOMENT, DO WHAT YOU WISH TO DO.....

BROADEN YOUR VIEW, BROADEN YOUR MIND,

DON'T WORRY TOO MUCH ABOUT THINGS THAT ARE BOTHERING YOU,

DO TREASURE YOUR LOVE, LIVE SAFELY AND PEACEFULLY,

ALWAYS BE HAPPY TO WELCOME THE COMING OF THE NEW DAY....... ENJOY THE SUNSHINE ..

ALWAYS LOOK AT THE BRIGHTER SIDE OF THINGS.....

--
  • یاداشت