ادبی . دوستانه عاشقانه
  چاپ
تاریخ : یکشنبه 2 آبان‌ماه سال 1389

کاش میشد سرنوشت خویش را از سر نوشت


کاش می شد اندکی تاریخ را بهتر نوشت


کاش می شد پشت پا زد بر تمام زندگی


داستان عمر خود را گونه ای دیگر نوشت.
  • یاداشت