از یک دوست - ادبی . دوستانه عاشقانه
از یک دوست  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 25 شهریور‌ماه سال 1388

* و امروز این تو هستی که دنیای دیگری را خواهی ساخت *

رؤیا فاصله را نمی شناسد ؛ بعد ندارد ؛ مرز ندارد 


چراکه.. شاید اکنون این منم کنار تو .. . .


گرمای نفس هایم را حس نمی کنی..! ؟

  • یاداشت