همین جوری - ادبی . دوستانه عاشقانه
همین جوری  چاپ
تاریخ : یکشنبه 19 مهر‌ماه سال 1388

آموزش رقص اصیل ایرانی

 

پای راست جلو، دست راست عقب
بعد برعکس
پای چپ جلو، دست چپ عقب
گردن متناسب با دست ها کمی به چپ و راست متمایل شود

خوب

حالا بیا آآآآآآه، آه، آه، آه

.
.
.
.
.
.
.

 

http://www.imagepanther.com/imgs/c1911a8502e959fbcd5b-ahdy8lc7608regiddkmr.gifحالا بیا بابااهان دست دست
  • یاداشت